پیش ثبت نام آزمون‌های برنامه‌ای کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی

عبدالله رئیسی

رتبه ۲ انسانی منطقه ۳ (سراوان)

از اول دبیرستان در ۸۷ آزمون برنامه‌ای شرکت کرد. او توانست ریاضی و علوم اجتماعی را ۱۰۰ درصد پاسخ درست دهد.